Få hyresgäster tror sig kunna bo kvar på Pennygången

Över 80 procent av hyresgästerna på Pennygången i Högsbo anser sig ha små eller mycket små möjligheter att bo kvar efter ägaren Stena Fastigheters planerade upprustning av området. Det visar en enkät som Hyresgästföreningen genomfört i området och som besvarats av cirka 40 procent av hyresgästerna.

På frågan ”vill du ha fler alternativ på upprustning till exempel ett billigare alternativ med möjlighet till tillval?” svarar 80 procent ja. De allra flesta motiverar det med att de annars inte har råd att bo kvar. Enligt det nuvarande förslaget från Stena blir hyreshöjningen efter upprustning 60 procent.

En överväldigande majoritet av hyresgästerna, 97 procent, anser också att de i liten eller mycket liten grad har kunnat påverka Stenas förslag på upprustning.

- Det här resultatet visar tydligt att de upprustningsplaner som Stena presenterat får mycket allvarliga ekonomiska och sociala konselvenser för det stora flertalet hyresgäster, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

- Tyvärr ser vi samma problematik på många håll i landet och det är hög tid att politikerna börjar agera och ser till att hyresgästerna får ett betydligt starkare skydd och ökat inflytande vid ombyggnader.

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Anna Lönn Lundbäck 031-704 50 19, 0722-16 31 16