Hjälp, min värd vill renovera!

Hyresgästföreningen region Stockholm arrangerar ett seminarium med företrädare för fastighetsbranschen, politiken och hyresgästerna om nödvändigt underhåll, lyxrenoveringar och boendeinflytande.

Stora delar av bostadsbeståndet har mycket stora renoveringsbehov, inte minst i miljonprogramsområdena. Men upprustning av fastigheter är en kostsam process och några statliga pengar har inte utlovats. Samtidigt visar rapporter att hyresgästernas inflytande över upprustningarna alltför ofta glöms bort. Hur ska en upprustning kunna genomföras så att både fastighetsägarens och hyresgästernas intressen tas tillvara?

Deltagare:
Anti Avsan (M)
Emilia Bjuggren (S)
Ilija Batljan, vice vd Rikshem
Ola Andersson, arkitekt och författare 
Barbro Engman, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Moderator: Lydia Capolicchio

Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, inleder.

Wisby Strand Congress, lokal Lojsta 1
6 juli kl 16.00–17.00
Fika och mingel från 15.30

I filmen ”Hjälp, min värd vill renovera” berättar några hyresgäster om sina erfarenheter från upprustningar.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50