Hyresgästföreningen överklagar extrabeskattning av hyresgäster

Hyresgästföreningen överklagar fullmäktiges beslut i Trelleborg att ta ut en för hög borgensavgift för Trelleborgshem. Avgiften innebär en extra beskattning av hyresgästerna. En borgensavgift på 0,5 procent innebär att 3 493 785 kronor förs över från Trelleborgshem till kommunkassan. Omräknat per hyresgäst blir det ett snitt på 1 913 kronor.

- Det är skamligt av kommunen att försöka klå hyresgästerna på extra skatt. Vill man ha mer pengar till att bedriva vård, omsorg och skola måste ju alla kommuninvånare vara med och betala detta. Detta kan inte enbart vara hyresgästerna i Trelleborgshems ansvar, säger Hans Eversköld i Hyresgästföreningen i Trelleborg.

Borgensavgiften för Trelleborgshem har mer än fördubblats jämfört med 2011. Avgiften är till för att jämna ut de eventuella fördelar ett kommunalt bolag kan ha då kommunen går in som borgenär. Däremot får kommunen inte ta ut mer i borgensavgift än vad som är ekonomiskt motiverat, det är enligt Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag att betrakta som otillåten värdeöverföring.

Kommunen kan inte bara dra till med ett belopp som man vill hämta ut av hyresgästerna, i det här fallet nästan 2 000 kr i genomsnitt per hyresgäst. Om det överhuvudtaget ska tas ut någon borgensavgift ska det såklart finnas ekonomiska beräkningar som visar ifall Trelleborgshem haft någon ekonomisk fördel av kommunen som borgenär, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Läs överklagandet i bifogad fil.

För mer information ring:

Hans Eversköld, Hyresgästföreningen Trelleborg, 0702-87 34 00
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 0704-714308