Signalistens hyror för 2012 klara

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Bostadsstiftelsen Signalisten om fördelningen av hyrorna 2012 är klara. Höjningen som gäller från den 1 juli är i genomsnitt 3,45 procent, med en spridning på 2,95 till 4,2 procent.

Det treårsavtal som har tecknats för 2010–2012 innehåller den genomsnittliga nivån på hyreshöjningarna. Höjningen fördelas över beståndet efter olika kriterier: fastighetens och lägenhetens standard, nuvarande hyra och bostadsområdets kvalitet utifrån den modell för systematiserad hyressättning som har tagits fram av parterna.

– Det här är ett steg mot en mer rättvis hyressättning som i hög grad bygger på hyresgästernas egna värderingar, säger Martin Boglind, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Genom det här avtalet har vi också lyckats säkra det långsiktiga underhållet och behålla det starka inre lägenhetsunderhållet som Signalisten erbjuder sina hyresgäster, säger Martin Boglind. 

För mer information, kontakta:
Martin Boglind
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
Tel: 08-507 61 38