Bostadsbristen i Skåne hotar regionens tillväxt

Att stå utanför bostadsmarknaden är inte bara en personlig tragedi för dem som drabbas. Som en nyligen publicerad rapport från Region Skåne visar är bristen på framför allt hyreslägenheter också ett allvarligt hot mot utvecklingen i ett växande och dynamiskt område som Öresundsregionen.

Idag besöker Sveriges bostadsminister, Stefan Attefall, Malmö. Han kommer bland annat att besöka stadsbyggnadskontoret för att få information om hur Malmö stad arbetar med stadsbyggnadsfrågor och vilka hinder man upplever finns för ökad nybyggnation av bostäder. Hyresgästföreningen hoppas att han som högst ansvarig för bostadsfrågor i Sverige själv har förslag på lösningar.

 - Hittills har regeringens handlingskraft för att hitta verkningsfulla lösningar till stor del lyst med sin frånvaro. Andrahandsuthyrning av bostadsrätter och ägarlägenheter är inte lösningen på bostadsbristen i Sverige, säger Bo Nilsson, regionordförande för Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Hyresgästföreningen hoppas att den pågående utredningen av skatteskillnader kring bostadsbyggandet ska generera resultat som ger en rättvis bostadsbeskattning som också ska bidra till ett ökat bostadsbyggande i Sverige.

Idag tackar studenter nej till utbildningsplatser för att det inte går att hitta en bostad. Rekrytering av ny personal påverkas också negativt. För den som inte redan är etablerad på bostadsmarknaden i regionen är det svårt att hitta någonstans att bo. Alla varken kan eller vill köpa en bostad för att kunna flytta till orten där man fått ett nytt jobb eller plats på en utbildning.

Hyresgästföreningen har sedan länge uppmärksammat problemet med bostadsbristen, inte minst för ungdomar.

- Vi anser att det finns flera politiska möjligheter att öka bostadsbyggandet och minska orättvisorna mellan boendeformerna vilket idag är ett odiskutabelt faktum, säger Bo Nilsson.

Till skillnad från villor och bostadsrättslägenheter får ägaren till ett hyreshus inte göra avdrag för sina räntor. Detta påverkar attraktionskraften i att bygga och äga hyresrätter negativt och i praktiken är det hyresgästerna som i slutänden får stå för kostnaden på sin hyra.

Hyresgästföreningen föreslår slopad fastighetsskatt på hyreslägenheter och vill också att en investeringstimulans införs för nybyggnad av hyresrätter tills mer långsiktiga regler skapats för att skapa rättvisa mellan olika boendeformer. För rättvisans skull borde det också införas möjligheter till ROT-avdrag även till hyresrätter.

För mer information kontakta:

Regionordförande för Hyresgästföreningen södra Skåne: Bo Nilsson 0704-714304 
Bostadspolitisk utredare: Anneli Philipson 040-17 43 48
Pressansvarig kommunikatör: Pernilla Berthelot 040-17 43 67