Ny rapport: Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna?

Sju procent har någon eller några gånger låtit bli att söka jobb i landets storstadsregioner på grund av bostadsbristen där.

I den åldersgrupp där rörligheten på arbetsmarknaden är som störst, 15-34 år, uppgår motsvarande andel till nästan en femtedel.

Det visar en ny undersökning genomförd av TNS SIFO, på uppdrag av Hyresgästföreningen, som publiceras idag.

Fyra procent har någon eller några gånger tackat nej till jobb i landets storstadsregioner på grund av bostadsbristen.

-Hur attraktiv en lokal arbetsmarknad är beror inte bara på vilka jobbmöjligheter som finns där, utan också på en mängd andra faktorer, säger Ylva Westander, utredare och författare till rapporten.

-Möjligheten till en bra bostad är en viktig del i en stads attraktionskraft. En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörlighet på arbetsmarknaden, säger Ylva Westander.

Få människor har tackat nej till ett erbjudet jobb i någon av storstadsregionerna på grund av den bostadsbrist som råder där, men desto fler ser bostadsbristen som ett hinder för att över huvud taget söka jobb. Nästan en femtedel av de svarande i den åldersgrupp där rörligheten på arbetsmarknaden är som störst säger att bostadbristen någon eller några gånger hindrat dem från att söka jobb i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

-Att så många, framför allt unga, säger att bostadsbristen har hindrat dem från att söka jobb är ett allvarligt bekymmer, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.Bostadsbristen blir en bromskloss som hejdar inte bara städer utan också enskilda människor från att växa och utvecklas.

-Bostadsbyggandet måste öka markant om vi ska kunna lösa bostadsbristen, säger Barbro Engman. Ett första steg för att fler hyresrätter ska byggas är att skapa en mer rättvis balans mellan de olika boendeformerna och slopa hyrskatten.

Undersökningsmetod

Undersökningsföretaget SIFO genomförde i maj 2012 en webbpanelundersökning där 1 000 personer har svarat på två frågor:

1. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, Malmö och Göteborg – fått dig att låta bli att söka jobb i någon eller flera av dessa städer?

2. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, Malmö och Göteborg – fått dig att tacka nej till jobb i någon eller flera av dessa städer?

De svarande finns både i storstadsregionerna och i övriga landet och i samtliga åldersgupper mellan 15 och 79 år.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Ylva Westander, utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77