Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 12 februari

Nu är årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen i full gång. Drygt 53 procent av de allmännyttiga lägenheterna är nu färdigförhandlade, med en vägd genomsnittlig hyreshöjning på 1,61%.

Hittills har 209 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 2,80%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3% i hyreshöjningar. 

- Vi tycker att det finns bra förutsättningar i år för återhållsamhet från bostadsföretagens sida. Både inflation och räntor har varit låga under en lång tid, säger Erik Elmgren, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen.

-Många bostadsbolag har fortfarande orealistiska förväntningar om hyreshöjningar som ligger långt över inflationen. Men gårdagens räntebesked bekräftar vår bild att det även framöver kommer att vara ett lågt ränteläge. Det är nu dags att även hyresgästerna får ta del av dessa gynnsamma ekonomiska förutsättningar.

Föreningens uppmaning till hyresvärdarna är att noggrant belägga sina behov av hyreshöjningar och redovisa resultaten av tidigare års överenskommelser.

-Två procent i hyreshöjningar minskar hushållens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varje krona viktig i de här diskussionerna. Vårt långsiktiga mål är en rimlig hyresutveckling som inte ska överstiga inflationen, säger Erik Elmgren.

-Vi är beredda att ta ansvar för årets hyresförhandlingar. Nu är det upp till bevis för bostadsföretagen att göra likadant, avslutar Erik Elmgren. 

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande

209

Antal lägenheter med yrkande

469 311

Vägt yrkande för dessa lägenheter

2,80%

Antal företag med överenskommen hyra

180

Antal lgh med överenskommen hyra ²

412 92

Vägd hyresförändring för dessa ²

1,61%

Tvister

31

Privata fastighetsägare

Antal företag/ombud med yrkande

143

Antal lägenheter med yrkande

242 168

Vägt yrkande för dessa lägenheter

Antal företag/ombud med överenskommen hyra

55

Antal lgh med överenskommen hyra

46 708

Vägd hyresförändring för dessa

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun

* = Pga. att privata fastighetsägare

ofta yrkar "upp till 5 % går det ej att

räkna fram ett snitt för det privata beståndet