Hyresgästföreningen kräver lagskärpning

 

 

Det är hög tid att politikerna agerar och ser till att landets hyresgäster får ett reellt, tydligt och starkt inflytande när deras hem ska renoveras.

 

Därför har Hyresgästföreningen region Västra Sverige i dag skickat ett öppet brev till politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Brevet innehåller en kraftfull uppmaning till dem att agera för ett betydligt bättre skydd för landets hyresgäster i samband med ombyggnationer.

På många håll i landet riskerar hyresgäster i nedslitna miljonprogramsområden att drabbas av chockhöjda hyror efter renoveringar. Ett av de områdena är Pennygången i Högsbo där 770 hushåll hotas av 60-procentiga hyreshöjningar efter ombyggnation.

Men många av hyresgästerna klarar inte höjningar i den storleksordningen och risken är stor att många mot sin vilja tvingas att flytta.

Hyresgästföreningen har redan tidigare översänt ett antal förslag till regeringen på hur hyresgästernas inflytande skulle kunna förbättras. Bland mycket annat föreslår Hyresgästföreningen ett lagstadgat samrådsförfarande. Men sedan dess har inte mycket hänt och därför är det dags för Göteborgs politiker att på allvar börja driva frågan inom sina egna partier.

 

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Anna Lönn Lundbäck, regionchef

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Tel: 031-704 50 19