Bostadsdebatt 14 maj på Moriskan i Malmö

Ett tryggt och bra boende är en av hörnstenarna för ett bra vardagsliv för de flesta. Samtidigt ökar bostadsbristen för varje år i många av Sveriges kommuner och Malmö är långt ifrån ett undantag. Måndagen den 14 maj klockan 18.30 arrangerar Hyresgästföreningarna i Malmö en stor bostadsdebatt på temat ”Bygg Nu” på Moriskan i Malmö Folkets Park.

Vi hoppas din tidning/radio/teveredaktion liksom vi är intresserade av bostadsfrågor och vill vara med och lyssna och ställa frågor till våra föredragshållare liksom till panelen med politiker som på ett eller annat sätt har bostadsfrågor som sitt specialområde.

Medverkar gör:
Stella Papasotiriou från ”jagvillhabostad.nu”
Bo Adling, från Sveriges byggindustrier
Birgitta Wadkvist från Länsstyrelsen

Politikerpanelen består av:
Anders Rubin (S), Håkan Fäldt (M), Maria Ferm (MP) och Allan Widman (FP).

Anneli Philipson och regionordförande Bo Nilsson medverkar från Hyresgästföreningen.

Kvällens moderator: Teddy Landén.

- Vi kommer att kräva svar av både riksdags- och kommunpolitiker på hur de tänker komma tillrätta med bostadsbristen här i Malmö. Det är ohållbart att det inte byggs fler hyresrätter med rimliga hyror. Unga kan inte flytta hemifrån och senare i livet kan man inte få tag i en bostad som passar ens behov. Så här kan vi inte ha det, säger Bo Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Vill du veta mer om debatten är du välkommen att kontakta:
bostadspolitiska utredaren, Anneli Philipson 040- 17 43 48, eller
regionordförande, Bo Nilsson, 0704-71 43 04