Hyresgästföreningen uppvaktar Skellefteås kommunpolitiker.

Den akuta bostadsbristen i Skellefteå drabbar ung som gammal. Det fåtal hyreslägenheter som byggs får så höga hyror att bara ett fåtal har råd att bo i dem. Samtidigt storsatsar kommunen på att öka invånarantalet. Hur går det ihop? Var ska alla bo?

Vilka partier, vilka politiker, har viljan att lösa bostadssituationen i Skellefteå?

Hyresgästföreningen vill peka på det ansvar som de kommunala politikerna i Skellefteå har. Det är de som, enligt lag, har ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen. Översiktsplaner, detaljplaner, riktlinjer för bostadsförsörjningen, markanvisningar, det kommunala bostadsbolaget Skebo, allt detta styr kommunpolitikerna över. Det är hög tid att agera.

Hyresgästföreningen finns på plats utanför Forumsalen på Campushallen tisdagen den 28 januari klockan 9.00.

För mer information:
Leif Hedvall, ordförande Hyresgästföreningen Norra Västerbotten, 070-278 05 67