Stoppa utförsäljningarna av allmännyttan!

Måndag 23 april kl 17.30 anordnar Hyresgästföreningen en demonstration vid Stockholms Stadshus mot utförsäljningarna av Stockholms stads allmännytta. 

Under de senaste tio åren har drygt 40 000 lägenheter i Stockholms allmännyttiga bostadsbolag (Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) sålts ut. De allmännyttiga lägenheter i Stockholms stad har minskat från drygt 110 000 lägenheter, till 70 000 idag. Det betyder att mer än en tredjedel av de allmännyttiga hyresrätterna har försvunnit från en storstadsregion som varje dag ökar sin befolkning med två busslaster.

Under våren kommer Stockholms stads kommunfullmäktige att fatta beslut om försäljning av ytterligare 2 800 bostäder i de allmännyttiga bostadsbolagen. 

Utvecklingen riskerar att fortsätta. I samband med kommunfullmäktige den 23 april anordnar Hyresgästföreningen en demonstration mot den aktuella försäljningen och för att bevara allmännyttan. 

Allmännyttan och hyresrätten är av stor vikt för Stockholm och Sveriges tillväxt och utveckling. Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är viktigt att utveckla och bevara en stark allmännytta. Det bidrar inte politikerna i Stadshuset till när de vill rea ut kommuninnevånarnas gemensamma tillgångar. 

För mer information, kontakta:

Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

För information om demonstrationen, kontakta:
Oscar Lavelid
Bostadspolitisk utredare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-368 67 79