Stoppa utförsäljningarna av allmännyttan!

De allmännyttiga bolagen i Stockholms stad har tagit beslut om att sälja 2 800 lägenheter i Bromma, Hässelby och Hagsätra till privata bostadsbolag. Under de senaste tio åren har mer än 50 000 lägenheter sålts av de allmännyttiga bolagen i Stockholmsregionen. Och senast i förra veckan har också Botkyrkabyggen meddelat att man beslutat sälja ut 1 000 lägenheter.

I inget av dessa fall har hyresgästerna blivit tillfrågade eller ens involverade. Hyresgäster tvingas se sina hem bli sålda och förlora sina år i internkön, utan att kunna påverka affären samtidigt som kommunens möjlighet att ta sitt bostadsförsörjningsansvar kraftigt minskar.

De aktuella försäljningarna är dessvärre inga isolerade händelser. De är en del av en medveten politisk strategi där allmännyttan säljs för att finansiera andra kommunala utgifter och där antalet hyresrätter ska minska.

Efter den aktuella försäljningen kommer de allmännyttiga lägenheter i exempelvis Stockholms stad att ha minskat från drygt 110 000 lägenheter år 2000, till 70 000 idag. Det betyder att mer än en tredjedel av de allmännyttiga hyresrätterna har försvunnit från en storstadsregion som varje dag ökar sin befolkning med två busslaster.

Politikerna talar sig ofta varma om vikten av fler hyresrätter för en växande och dynamisk tillväxtregion. Men det är stor skillnad mellan ord och handling.

Vi kräver att kommunpolitikerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar och att de i handling verkar för att stoppa utförsäljningarna och se till att fler hyresrätter byggs! 

Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige 21 april 2012