Lars Ohly lovade byggboom och skatteneutralitet på Hyresgästföreningens stämma

En rödgrön regering tänker utreda hur – inte om – det ska bli neutral skatt
mellan de olika boendeformerna. Det lovade vänsterpartiets partiledare Lars Ohly,
när han på lördagen besökte Hyresgästföreningens förbundsstämma.

På fredagen var det alliansministern Mats Odell som meddelade förbundsstämman att
skatterna ska utredas. På lördagen kontrade det rödgröna alternativet, genom att
lova att neutraliteten ska bli av – dock beskrevs det inte hur det ska ske.

– Vi börjar med en sänkning av den nuvarande fastighetsskatten, sedan går vi
vidare med en utredning, sade Ohly.

Att bostadsfrågan är viktig för de politiska alternativen inför höstens val
framgick på stämman. Både Odell och Ohly hade laddat för att få de
förtroendevalda hyresgästernas uppskattning. Lars Ohly valde till och med att
erkänna sig lite fjäskig, när han berömde Hyresgästföreningens ansats att
alla ska kunna bo bra till en rimlig kostnad.

– Det behövs fler bostäder. Vårt mål är att det ska byggas 40 000 bostäder
varje år, med en majoritet av hyresrätter. Framtiden ska byggas klimatsmart. Det
kommunala bostadsförsörjningsansvaret ska förtydligas, deklarerade han.
– Miljonprogrammen ska förnyas och i det förnyelsearbetet ska de boende vara
delaktiga. Staten och näringslivet har ett gemensamt ansvar för förnyelsen.

Att bygga framtiden är inte bara att bygga hus. Det handlar om att bygga
möjligheter också, sade vänsterledaren, och attackerade begreppet
”bostadskarriär”.

– Hyresrätten är en fantastisk boendeform som måste lyftas fram och stärkas.
Den ska inte beskrivas som något alla vill ifrån, för så är det inte.

Lars Ohly pratade om att den nya lagstiftning som kommer träda i kraft i år,
rörande allmännyttan, ska utvärderas under nästa mandatperiod. Detta för att se
vilken effekt den verkligen får på allmännyttan och hyrorna.

Ohly avslutade sitt tal med att resonera om den pågående ombildningshetsen i
främst Stockholm.

– Det är ett skandalöst sätt att handskas med samhällets medel som måste
upphöra. En rödgrön regering kommer att skärpa reglerna för att en ombildning
ska kunna ske.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman tycker att
bostadspolitiken fått en temperaturhöjning i valrörelsen.

– Det märks att båda blocken uppmärksammat hyresgästernas krav på rättvisa.
Det är bra. Men vi förväntar oss nu att insikt också skapas lokalt, det är där
ansvaret för bostadsbyggande finns.