Kommunerna har det största ansvaret för människors möjligheter att bo

Uttalande av Hyresgästföreningens förbundsstämma i Uppsala 13 juni 2010

Sverige behöver fler bostäder. Över 200 000 ungdomar väntar redan på sin första egna bostad. Under de närmaste tio åren kommer 650 000 ungdomar att flytta hemifrån. Dessutom söker många äldre efter bekväma och prisvärda hyresrätter. Bostadsköerna växer snabbt.

Det finns en politisk insikt om bostadsbristen. Både alliansen och de rödgröna säger att bostadsbyggandet måste öka. Problemet är att det inte spelar någon roll vad som sägs – det måste hända något i praktiken också. Arbetet med att sänka byggkostnaderna måste ge resultat. Annars är det helt enkelt för dyrt att bygga. Dessutom måste skatterna på hyresboendet sjunka till samma nivå som för andra upplåtelseformer, så att hyrorna kan hållas på en rimlig nivå.

Ansvaret för att alla har tak över huvudet är kommunalt. Det innebär att det är kommunpolitiker som måste se till att invånarna har någonstans att bo. Det ansvaret brister i dag – det är därför vi har en snabbt växande bostadsbrist i landet. Hyresgästföreningen har under flera månaders tid arbetat för att få tydliga löften från kommunpolitiker runt om i landet, kring hur många bostäder som ska byggas under den kommande mandatperioden. Arbetet går minst sagt trögt. I alltför många kommuner saknas insikt om det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Löften uteblir. I de 60 kommuner Hyresgästföreningen fokuserat hårdast på att få fram löften i, har vi i dag bara löften i en bråkdel.

Det duger inte. Hyresgästföreningen kommer att höja tempot i sina ansträngningar att få framtidens bostäder byggda. Detta kommer bara lyckas om kommunpolitikerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Det går inte att räkna med att marknaden bygger de bostäder som krävs, eller att de allmännyttiga bostadsbolagen agerar utan tydliga politiska direktiv.

Sverige måste bygga framtiden. Fler – och bättre rustade – bostäder behövs. Annars blir konsekvensen att trångboddheten ökar och standarden sjunker.

Hyresgästföreningen kräver att det byggs 150 000 hyresrätter i Sverige under de kommande tio åren. Vi kräver också att kommunerna börjar ta sitt ansvar för att detta realiseras och för att fler bostäder förmedlas genom rättvisa och transparenta bostadsförmedlingar.