Regeringen vill sänka skatten på hyresrätter

Regeringen är beredd att utreda hur hyresrättens skattebörda ska minska. Det meddelade finansmarknadsminister Mats Odell, när han under fredagseftermiddagen besökte Hyresgästföreningens förbundsstämma i Uppsala.

Hyresgästföreningen har tillsammans med Fastighetsägarna och Sabo llämnat en rad förslag till regeringen, som syftar till att skapa rättvisa mellan upplåtelseformerna. I dag beskattas hyresrätten hårdare än villor och bostadsrätter. Mats Odell lät meddela att han och finansminister Anders Borg är överens om att skatterna på hyresrätten nu ska analyseras nogsamt.

– Det ska ske i positiv anda, sade Odell.

– De förslag som marknadens parter gemensamt står bakom är realistiska att genomföra, sade han, men poängterade att han inte kan lova något mer konkret ännu.

Inför förtroendevalda hyresgäster från hela landet nämnde Odell tre förslag som han särskilt vill se analyserade:

  • Fastighetsskatten på flerbostadshus kan tas bort.
  • Skattefria underhållsfonder kan införas för hyresrätten. Det skulle innebära att pengar som ska användas till underhåll kan fonderas av fastighetsägaren, och inte behöver skattas bort som vinst. Det kan ses som en variant på ROT-avdrag för hyresrätt, menade Odell.
  • En låg moms kan införas på bostadshyror. Det skulle innebära att fastighetsägarna får dra av ingående moms i sina bolag och då kan det sammanlagda skattetrycket på hyresrätt sänkas.

 

Mats Odell var noggrann med att påtala att han inte är en minister som bara ser ägandet som ett alternativ.

– Hyresrätten är viktig och den behövs. Därför vill vi göra de här åtgärderna.

Han applåderade det samarbete som förekommit mellan Hyresgästföreningen, Sabo, Fastighetsägarna och regeringen kring en ny lagstiftning för hyresmarknaden, som kommer införas efter riksdagsbeslut senare i juni.

– Hyresgästföreningen har varit modig och drivande i arbetet med den nya lagen. Lagen ger förutsättningar för att långsiktigt utveckla hyresrätten, sade Odell, som också trodde att den nya lagen kommer leda till att det byggs mer hyresrätter.

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman kommenterade Odells skatteutspel så här:

– Jag uppfattade det som tydligt att regeringen erkänner den skatteorättvisa som finns och jag uppfattade också att det finns en vilja att göra något åt det. Nu ser jag fram emot de konkreta förslagen som gör skillnad för hyresgästernas ekonomi.