Förhandlingarna med Stockholmshem avslutade

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholmshem har nu avslutats. Resultatet blir en hyreshöjning med 2,48 procent från 1 april. Stockholmshems krav var differentierat och låg från början på upp till 6,5 procent, med ett snitt på 4,14 procent, från 1 januari.

Hyresförhandlingarna har varit ovanligt långa och utdragna eftersom Hyresgästföreningen och Stockholmshem har haft svårt att enas om hur hyreshöjningen ska fördelas. Stockholmshem ville initialt ha en fördelning där innerstan skulle få 6,5 procent i hyreshöjning och där ytterstaden gradvis skulle få lägre höjningar.

– Stockholmshem försökte ställa hyresgäster mot hyresgäster, i ett försök att driva upp hyresnivåerna i innerstan, det kan vi givetvis inte acceptera, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Stockholmshem har inte kunnat motivera varför de behöver mer betalt i innerstan, det enda skäl de har anfört är att hyresgästerna i innerstan förväntar sig högre hyror och har högre betalningsvilja.

Nu har parterna landat i en överenskommelse där alla hyresgäster får samma höjning.

– Vi tar ansvar för alla hyresgäster. Genom den här överenskommelsen undviker vi en strandning. Hyresgästerna slipper den oro och osäkerhet som en utdragen process i Hyresnämnden skulle innebära, vilket i sin tur skulle kunna medföra stora belopp i retroaktiva hyror, säger Terje Gunnarson.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50