Nya utförsäljningar av allmännyttan i Stockholm

I dag meddelade Stockholms Stadshus AB att man avser sälja ut delar av de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm.

– Vi tycker givetvis att det är bedrövligt att de styrande politikerna i Stadshuset på detta sätt avsäger sig sitt ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholm, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

1 382 lägenheter i Blackeberg som idags ägs av Familjebostäder säljs till Willhem, ca 1 172 lägenheter i Hagsätra som ägs av Svenska bostäder säljs till Ikano och 328 hyresradhus i Hässelby ägda av Stockholmshem säljs till Wallfast. Det betyder att de allmännyttiga bostadsbolagen krymper sitt bostadsbestånd i Stockholm och att privata fastighetsägare ökar sin andel av hyresrätter. Stockholmshem köper samtidigt 57 lägenheter på Södermalm.

– För de hyresgäster som har valt att bo hos ett allmännyttigt bostadsbolag är det ett hårt slag att fastigheterna nu säljs ut till privata fastighetsägare. Dels har hyresgästerna större rätt till insyn i ett allmännyttigt bolag än i ett privat och dels har de allmännyttiga bolagen generellt högre servicenivå än de privata.

Hyresgästföreningen kommer nu att noggrant granska och följa upp de avtal som träffas mellan Stadshus AB och köparna, och bevaka att boinflytandeavtal tecknas med de nya ägarna.

– Från Hyresgästföreningens sida anser vi att kommunen ska ta ansvar för bostadsförsörjningen. Vi utgår från att kommunen nu ser till att finna lösningar för hyresgästerna vad beträffar den interna byteskön som finns i allmännyttan och försäkrar sig om att hyresgästerna kommer att ha fortsatt inflytande i bolagen.

I budgetdirektiven från Stadshus AB 2011, finns ett krav på bostadsbolagen om att de ska bidra med en miljard kronor till koncernen fram till 2014, pengarna ska främst komma från hyresintäkter.

– Vi utgår från att kravet nu reduceras i och med att hyresbeståndet minskar, så att det inte drabbar de hyresgäster som bor kvar i allmännyttan, säger Terje Gunnarson.

_ _ _

FAKTA

Under en tioårsperiod 1999–2009 minskade antalet hyresrätter hos de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm med 100 000 lägenheter, främst på grund av ombildningar till bostadsrätter. Sedan stoppet för ombildningar i innerstan 2009 har ombildningstakten minskat. De senaste åren har dock flera utförsäljningar av allmännyttan till privata fastighetsägare ägt rum, sammanlagt rör det sig om mer än 6 000 lägenheter.
 

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50