Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 17 december

Nu är årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen i full gång. Omkring 20 procent av de allmännyttiga lägenheterna är nu färdigförhandlade, med en vägd genomsnittlig hyreshöjning på 1,78%.

Hittills har 171 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 2,78%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3% i hyreshöjningar. 

- Vi tycker att det finns bra förutsättningar i år för återhållsamhet från bostadsföretagens sida. Både inflation och räntor har varit låga under en lång tid. Igår sänkte dessutom Riksbanken reporäntan med ytterligare 0,25% vilket naturligtvis gör det än mer naturligt med återhållsamhet.

-Många bostadsbolag har fortfarande orealistiska förväntningar om hyreshöjningar som ligger långt över inflationen. Men gårdagens räntebesked bekräftar vår bild att det även framöver kommer att vara ett lågt ränteläge. Det är nu dags att även hyresgästerna får ta del av dessa gynnsamma ekonomiska förutsättningar, säger Erik Elmgren, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen.

Föreningens uppmaning till hyresvärdarna är att noggrant belägga sina behov av hyreshöjningar och redovisa resultaten av tidigare års överenskommelser.

-Två procent i hyreshöjningar minskar hushållens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varje krona viktig i de här diskussionerna. Vårt långsiktiga mål är en rimlig hyresutveckling som inte ska överstiga inflationen, säger Erik Elmgren.

-Vi är beredda att ta ansvar för årets hyresförhandlingar. Nu är det upp till bevis för bostadsföretagen att göra likadant, avslutar Erik Elmgren. 

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande

171

Antal lägenheter med yrkande

411 150

Vägt yrkande för dessa lägenheter

2,78%*

Antal företag med överenskommen hyra

63

Antal lgh med överenskommen hyra ²

166 286

Vägd hyresförändring för dessa ²

1,78%

1,52%*

Tvister

18

Privata fastighetsägare

Antal företag/ombud med yrkande

108

Antal lägenheter med yrkande

234 220

Vägt yrkande för dessa lägenheter

Antal företag/ombud med överenskommen hyra

Antal lgh med överenskommen hyra

Vägd hyresförändring för dessa

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun

* = Pga. att privata fastighetsägare

ofta yrkar "upp till 5 % går det ej att

räkna fram ett snitt för det privata beståndet

* = företag med 2-årsavtal ingår ej i dessa yrkanden

* = Uppgörelser träffade i år exklusive 2-årsavtal

 För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-623 02 15