Hyresförhandlingarna med Ekerö Bostäder har strandat

AB Ekerö Bostäder har strandat hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen region Stockholm. Ärendet går nu vidare för prövning i Hyresmarknadskommittén.

– Ekerö Bostäder har begärt en hyreshöjning om 3,25 procent från
1 januari 2012. Hyresgästföreningen kan, som företrädare för de 850 hushållen, inte ta ansvar för att hyran höjs så mycket. Ekerö Bostäder har inte heller kunnat övertyga oss om att höjningen är nödvändig, säger Helena Åhlberg, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen och Ekerö Bostäder ligger långt ifrån varandra och kan inte komma överens. Det innebär att ärendet kommer att avgöras av Hyresmarknadskommittén. Kommittén har många strandade förhandlingar att avgöra och ett beslut kan därför dra ut på tiden.

För mer information, kontakta:
Helena Åhlberg
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 060 85