Hyrorna klara i Haninge Bostäder

Hyresförhandlingarna mellan Haninge Bostäder AB och Hyresgästföreningen är avslutade. Det blir en hyreshöjning på 2,5 procent från 1 april, vilket utslaget över året innebär 1,88 procent. Haninge Bostäder hade ursprunglingen begärt 2,81 procent från 1 januari.

I överenskommelsen ingår att stambyte fortsätter som planerat. Dessutom ingår en höjning av ersättningen för lokalt boutvecklingsarbete med 10 kronor per lägenhet och år. Överenskommelsen gäller till sista december 2012.

– Förhandlingsdelegationen har varit aktiv och engagerad och är nöjd med resultatet, säger Astrid Öhman-Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer informaion, kontakta:
Astrid Öhman-Asp
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-236 05 30