Förhandlingar om hyrorna 2012 med Micasa är klara

Förhandlingarna om 2012 års hyror för 8000 lägenheter hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB är nu avslutade. Resultatet blir hyreshöjningar från 1 april på mellan 1,6 och 4,36 procent. Micasa hade yrkat på hyreshöjningar på mellan 2,6 och 6,1 procent från 1 januari.

Överenskommelsen innebär en hyreshöjning med 2,22 procent i genomsnitt på årsbasis.

För de cirka 4 000 gruppbostäderna gäller att hyresnivåerna successivt kommer att förändras under 2012. Det handlar om både höjningar och sänkningar utifrån ett nytt hyressystem som tar hänsyn till såväl byggnadsår/ombyggnadsår som läge.

– Vi har lyckats få en överenskommelse som innebär att Micasa kan fortsätta med sitt ambitiösa ombyggnadsprogram vilket gynnar hyresgästerna. Micasas har egen personal som följer ombyggnader med löpande kontroll, månar om sina hyresgäster och är ett föredöme för andra bolag, säger Bengt Lundström, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Micasa äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. En omsorgsfastighet kan vara ett sjukhem, ett servicehus ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa har ett särskilt allmännyttigt uppdrag och i det ligger att hyresgästerna ska ha en rimlig boendekostnad.

För mer information, kontakta:
Bengt Lundström
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 061 96

Terje Gunnarson 
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50