Hyrorna 2012 klara för Sollentunahem

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Sollentunahem är avslutade. Resultatet blir en hyreshöjning på 2,3 procent från 1 januari. Sollentunahem yrkade ursprungligen på 3,9 procent i höjning.

I sitt yrkande pekade Sollentunahem på det stora upprustningsbehovet i fastighetsbeståndet. Bolaget hänvisade också till den nya lagen, affärsmässighet och allmänna kostnadsutvecklingen.

– Sollentunahem har mycket god ekonomi och är affärsmässigt sedan länge. Med den osäkra ekonomiska situation som råder idag för måste bolaget ta ansvar för sina hyresgäster, säger Axel Schäfer, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm.

– I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra utemiljön i bostadsområdena, där Sollentunahem kommer att ha samråd med de lokala hyresgästföreningarna om vilka åtgärder som ska vidtas.

För mer information, kontakta:
Axel Schäfer
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-589 61 56 

Arné Loven
Ordförande
Förhandlingsdelegationen för Sollentunahem
Hyresgästföreningen
073-530 08 53