Låg hyreshöjning i Tyresö Bostäder AB

Förhandlingarna om hyrorna 2012 är nu klara för Tyresö Bostäder AB. Det blir en hyreshöjning på 1,98 procent från 1 januari 2012. Tyresö bostäder hade ursprungligen yrkat på 2,3 procent i höjning.

– Förhandlingsdelegationen har lyckats nå ett resultat som är det lägsta hittills i Stockholmsregionen för ett allmännyttigt bolag. Det ligger i nivå med den allmänna kostnadsutvecklingen, säger Maria Palm, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:
Maria Palm
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 061 88