Insändare: Vi måste börja bygga framtiden i dag

216 000 unga saknar i dag en egen bostad, detta trots att alla kommuner har ett bostadsförsörjningsansvar. Avsaknaden av bostäder leder i en del fall till att unga tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar, tacka nej till utbildning eller pendla långa sträckor.

Vi i Hyresgästföreningen Kristianstad/Bromölla/Hörby anser därför att byggandet av hyresrätter måste öka så att det byggs minst 200 nya hyresrätter per år i Kristianstads kommun både i form av billiga, lite mindre, ungdomsbostäder men även hyresrätter i normalstorlek.

Kommunen planerar att bygga ett antal trygghetsboenden men verkar helt ha glömt bort de unga. Man får dessutom inte glömma att Skåne är inne i en expansiv fas där forskningscentret ESS bland annat ska byggas i Lund och med en utbyggnad av E 22 och tågtrafik till och från Kristianstad så kommer vår kommun med stor sannolikhet att vara en attraktiv bostadsort för dom som arbetar vid ESS, under förutsättning att det finns bostäder i kommunen.

För att öka byggnationen föreslår vi inom Hyresgästföreningen därför följande:

  • En aktiv bostadspolitik.
  • Ökat samarbete mellan näringslivet och det offentliga.
  • Neutrala skatteregler.
  • Kortare handläggningstider för planärenden.
  • Bra planeringsförutsättningar.
  • Rimliga mark- och exploateringskostnader.

Hyresgästföreningen bedriver dessutom en kampanj på websidan www.byggframtiden.se, där vem som helst kan ställa frågor av bostadspolitisk natur till 900 politiker i 63 av sveriges kommuner.

I skrivande stund har 12 politiker i Kristianstad fått frågor via websidan, sex har svarat, vilket placerar Kristianstads kommun på en tiondeplats i statistiken över besvarade frågor. Detta får oss att undra hur pass allvarligt kommunens politiker verkligen tar på bostadsfrågan?

Henrik Kanatidis
Vice ordförande Hyresgästföreningen Kristianstad/Bromölla/Hörby