Lyckosamt miljöarbete i Majorna fortsätter

Tre års projektarbete för att göra Majorna till en mer ekologisk stadsdel är nu slut. Men arbetet med idéverkstaden, bikooperativet, megaloppis, stadsgrisarna och miljöambassadörerna fortsätter.

För tre år sedan inledde Hyresgästföreningen tillsammans med en rad samarbetspartners och med stöd av statliga klimatinvesteringspengar ett projekt i Majorna i Göteborg. Målet var att börja forma en ekologiskt hållbar stadsdel utifrån Majbornas egna förutsättningar och idéer.

Förutom att skapa ökat engagemang och inflytande i utvecklingen av Majorna, hitta nya kanaler för dialog och öka miljöintresset har projektet också resulterat i en rad konkreta miljöaktiviteter.

Projektet fick i år ta emot Naturvårdsverkets Kaprifolpris för sitt arbete med att ta fram hållbara och praktiska lösningar för ett ekologiskt Majorna. Motiveringen lyder: ”Ekologisk stadsdel Majorna har lyckats med konststycket att kombinera visioner om det goda livet med åtgärder som redan i dag förbättrar vardagen för alla i stadsdelen. Detta samtidigt som de värnar och praktiserar demokratiska värderingar och engagerar medborgarna.”

- Majborna har påbörjat denna process. Nu är det upp till stadens
politiker och förvaltningar att hjälpa till att föra processen vidare,
säger Kim Weinehammar, projektledare på Hyresgästföreningen.

Aktiviteter och kontakter: