Rekordmånga medlemmar i Göteborgsregionen

Hyresgästföreningen ökar i antal medlemmar. I Göteborgsregionen har föreningen aldrig varit så stor som nu - under förra året tillkom 797 nya medlemmar.

Den sista december hade Hyresgästföreningen Region västra Sverige 67 557 medlemmar. Det innebär 797 fler medlemmar jämfört med samma datum 2010 och nytt medlemsrekord för regionen, som omfattar Göteborg och tolv kranskommuner.

- Det är glädjande att vi gjort en bra medlemsutveckling och att fler stannar betydligt längre som medlemmar, säger Ulrika Abrahamsson, enhetschef för medlemsrekryteringen på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Hyresgästföreningen ökar även totalt sett och går därmed emot den negativa trend som finns, där många andra organisationer minskar i storlek. Den sista december 2011 var antalet medlemmar i hela Sverige 529 280 – en ökning med 843 medlemmar från januari 2011.

- Det är naturligtvis positivt för Hyresgästföreningens medlemmar att vi blir fler och fler och därmed starkare, säger förbundsordförande Barbro Engman.

- Det var ett tufft läge under 2011, med fastighetsägare som krävde orimligt höga hyreshöjningar och politiker som tror att andrahandsuthyrning är en lösning på bostadsbristen. Då känns det naturligtvis extra bra att alltfler hyresgäster uppskattar vårt arbete och tycker det vi gör är viktigt.