Hyrorna för 50 000 lägenheter klara

Hyrorna för 50 000 kommunala lägenheter i Göteborgsregionen är nu klara. Höjningarna för en normalstor lägenhet med en hyra på 5 000 kronor blir i genomsnitt mellan 100-120 kronor i månaden.

Hyrorna för omkring hälften av lägenheterna hos de kommunala bostadsbolagen i Göteborg med kranskommuner är nu färdigförhandlade. Totalt handlar det om knappt 50 000 lägenheter som fått hyreshöjningar på mellan 2,0 till 2,4 procent i genomsnitt.

Undantaget är hyresgästerna hos Alebyggen som fått en genomsnittlig hyreshöjning på 2,15 procent från den 1 januari i år, men där kommunens höjda borgensavgift innebär att hyran höjs med ytterligare 1,5 procent från den 1 april 2012.

Höjningarna varierar mellan olika fastigheter inom respektive bolag beroende på jämförelser mellan den tidigare hyresnivån och den kvalitet, till exempel läge, standard och skötsel, som erbjuds i boendet.

- Höjningarna ligger i nivå med den förväntade kostnadsökningen under 2012 och det tycker vi är acceptabelt, säger Göran Moberg, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

 

Hittills klara hyresöverenskommelser (i genomsnitt):

Bostads AB Poseidon – 2,00 procent

AB Alebyggen – 2,15 (ytterligare 1,5 procent från 1 april)

SGS Studentbostäder – 2,15

Familjebostäder – 2,19

Förbo AB – 2,20

Eksta Bostads AB – 2,25

Stenungsundshem AB – 2,40

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingsstrateg på förhandlingsenheten
på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Tel: 031-704 50 30

E-post: goran.moberg@hyresgastforeningen.se