Så här tycker vi också om ROT-avdraget!

Så här tycker vi också om ROT-avdraget! Kolla in klippet från Arga snickaren på Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=ix7wQZOjnbU

Hyresgästföreningen har tillsammans med SABO och Fastighetsägarna drivit på för en skattereform för att få bort den skattemässiga obalansen mellan olika boendeformer.

En nybyggd hyresrätt på 100 kvadratmeter beskattas med 2000 kronor mer i månaden än motsvarande nybyggd bostadsrätt eller villa. Detta beror främst på ränteavdrag och modifieringarna i fastighetsskatten.

Till den här bilden kan också läggas att hyresgäster inte får del av ROT-avdraget för renovering och att fastighetsägare inte får fondera pengar för kommande underhåll.

Hyresrätten behöver likvärdiga villkor för att kunna konkurrera och för att det ska byggas fler hyresrätter. Och läget är akut på många håll i landet - över 200 000 ungdomar väntar på en bostad.

Så se till att bygga för framtiden - underlätta byggandet av fler hyresrätter nu och inför ROT som ett led i detta!