Järfällahus drar sina hyresgäster inför rätta

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Järfällahus AB har strandat. Parterna har inte lyckats nå en överenskommelse om hyrorna för 2012.

Järfällahus krävde ursprungligen 2,7 procent i hyreshöjning från 1 januari 2012. Under förhandlingarnas gång höjde de kravet till 3 procent.

Hyresgästföreningen kunde inte acceptera kravet, vilket gjorde att Järfällahus valde att stranda förhandlingarna och föra ärendet vidare till Hyresnämnden.

Det är första gången Järfällahus, som inte är medlem i Sabo (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag), tar en strandning direkt till Hyresnämnden. Det innebär att varje enskild hyresgästs hyra nu ska behandlas i Hyresnämnden, vilket kan ta lång tid. Järfällahus agerande kan drabba hyresgästerna på så sätt att de kan tvingas betala flera månaders hyreshöjning retroaktivt.

I de fall en hyresförhandling strandar med ett Sabo-anslutet företag, går ärendet till Hyresmarknadskommittén som gör en kollektiv lösning av tvisten.

Hyresgästföreningen företräder sina medlemmar i Hyresnämnden, övriga hyresgäster får anlita eget ombud.

För mer information, kontakta:
Houman Sayedi
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 060 39