Hyrorna 2012 klara för Telge Bostäder

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Telge Bostäder om 2012 års hyror klara. Det blir en hyreshöjning på 2,5 procent från 1 januari. De som betalar kallhyra får istället en hyreshöjning på 2,2 procent.

Telge Bostäder hade ursprungligen yrkat på en hyreshöjning på 4,1 procent och hänvisade till höjda taxor på värme, vatten samt höga räntekostnader.

– Från Hyresgästföreningen har vi hela tiden pekat på att hyresgästernas ekonomi inte påverkas i samma grad. Vi har också granskat bolagets kalyler och på så sätt funnit utrymme för förhandlingar, säger Ingvar Wallin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Telge Bostäder har gjort stora energibesparingar i de fastigheter som har upprustats. Nu förutsätter vi att man fortsätter upprustningarna av slitna bostadsområden för att göra ytterligare besparingar, säger Ingvar Wallin.

I avtalet finns en klausul som säger att när bolagets låneramsavgift sänks, kommer förhandlingar att återupptas för att se till hur det på bästa sätt ska komma hyresgästerna tillgodo.

 

För mer information, kontakta:
Ingvar Wallin
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-217 43 64