Förvaltaren vill ha högre hyror 2012

Förvaltaren kräver en hyreshöjning på 3,72 procent för 2012. Hyresgästföreningen avvisar kravet och menar att det är orimligt.

I sitt yrkande hävdar Förvaltaren ökade kostnader för underhåll, drift och i synnerhet fjärrvärme gör att hyrorna måste höjas nästa år.

­– Vi anser att kravet är alldeles för högt, säger Martin Boglind, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm. Vi slår vakt om hyresgästernas ekonomi och kan inte acceptera att de får en ekonomisk försämring på grund av hyreshöjning nästa år.

Förvaltaren har sedan tidigare meddelat att underhållsnivån kommer att ökas under nästa år, detta ingår dock inte i hyreskravet.

För mer information, kontakta:

Martin Boglind
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 061 38