Strandade förhandlingar med Akelius i Salem

Nu har hyresförhandlingarna mellan Akelius i Salem och Hyresgästföreningen strandat. Tidigare har hyresförhandlingarna med Akelius i Haninge och Tyresö också strandat.

– Vi ligger alldeles för långt ifrån varandra i våra motbud. Akelius har inte visat något som helst intresse att lyssna på oss, säger Astrid Öhman-Asp, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm.

Akelius har yrkat 5,6 procent i hyreshöjning. Under förhandlingarna har bolaget hävdat att Salem är så populärt att man inte är beredd att förändra sitt krav.

En manifestation och namninsamling hölls i Salem den 11 december under parollen ”Nej till orimliga hyror” med cirka 250 deltagare. Namnunderskrifterna har lämnats över till bolaget.

­– Akelius har stora brister i sin skötsel av utemiljön, både vad gäller grönytor och utebelysning. Det är något vi har tagit hänsyn till i förhandlingarna och som vi förväntar oss att Akelius tar itu med, säger Astrid Öhman-Asp.

 

För mer info, kontakta:
Astrid Öhman-Asp
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-236 05 30