Hyrorna för Bergsbostäders hyresgäster klara

Nu är hyresförhandlingarna mellan Bergsbostäder AB och Hyresgästföreningen

färdiga avseende 2012 års hyror.

 Överrenskommelsen blev att hyrorna för bostäder höjs med 1,71 procent från och med den 1 januari 2012. Hyror för P-platser, garage och carports höjs inte detta år utan höjs först den 1 januari 2013 med 10 kronor.

 - Både Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen anser att underhållet borde vara högre, men det måste göras på längre sikt för att inte hyreshöjningarna ska bli allt för höga, säger Hasse Dahl, förhandlare på Hyresgästföreningen.

 Bergsbostäder AB:s krav var att höja hyror för bostäder med 3,39 procent från 1 januari 2012. De ville även att lägenheter med totalhyra, där hushållselen ingår skulle höjas ytterligare med 5 kronor/kvadratmeter. För P-platser, garage och carportar yrkades en höjning med 10 kronor per månad och plats. Även det från 1 januari 2012, men nu fick man nöja sig med 1,71%.

Hasse Dahl
Hyresgästföreningen Östersund
0771-443 443.