Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 11 november 2013

Nu har årets hyresförhandlingar inletts mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen.

Hittills har 65 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 2,75%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3% i hyreshöjningar.  

- Vi tycker att det finns bra förutsättningar i år för återhållsamhet från bostadsföretagens sida. Både inflation och räntor har varit låga under en lång tid. Dessutom måste också hushållens ekonomiska förutsättningar avspeglas i förhandlingarna, säger Erik Elmgren, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen.

Föreningens uppmaning till hyresvärdarna är att noggrant belägga sina behov av hyreshöjningar och redovisa resultaten av tidigare års överenskommelser.

-Två procent i hyreshöjningar minskar hushållens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varje krona viktig i de här diskussionerna. Vårt långsiktiga mål är en rimlig hyresutveckling som inte ska överstiga inflationen, säger Erik Elmgren.

-Vi är beredda att ta ansvar för årets hyresförhandlingar. Nu är det upp till bevis för bostadsföretagen att göra likadant, avslutar Erik Elmgren.

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande

65

Antal lägenheter med yrkande

188 938

Vägt yrkande för dessa lägenheter

2,75%

Antal företag med överenskommen hyra

Antal lgh med överenskommen hyra ²

Vägd hyresförändring för dessa ²

Tvister

Privata fastighetsägare

Antal företag/ombud med yrkande

47

Antal lägenheter med yrkande

163 517

Vägt yrkande för dessa lägenheter

Antal företag/ombud med överenskommen hyra

Antal lgh med överenskommen hyra

Vägd hyresförändring för dessa

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun

* = Pga. att privata fastighetsägare

ofta yrkar "upp till 5 %" går det ej att

räkna fram ett snitt för det privata beståndet

 För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-623 02 15