Tydligare etiska regler för Hyresgästföreningar

Tydligare etiska regler och en utvidgad revision av föreningarnas verksamheter. Hyresgästföreningen Region västra Sverige vidtar nu kraftfulla åtgärder för att försäkra sig om att medlemmarnas pengar använts på bästa sätt.

Hyresgästföreningen Varberg har under de fyra senaste åren arrangerat konferensresor för förtroendevalda till Tyskland för drygt en halv miljon kronor. På resorna har även anhöriga kunnat åka med till självkostnadspris. Resorna har bekostats med verksamhetsmedel som är avsedda för aktiviteter för hyresgästerna.

- Konferenser i sig är inte fel. Men det är inte okej att förtroendevalda åker på en sådan här dyr konferensresa utomlands. Det är inte rimligt att man använder medlemmarnas pengar på det här sättet, säger Bengt Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Tidigt i höstas påbörjades ett arbete i Hyresgästföreningen Region västra Sverige med att tydliggöra innebörden av organisationens varumärke och etiska regler. Detta gäller inte minst användningen av medlemmarnas pengar. Detta arbete och den aktuella situationen i Region västra Sverige, där medlemmar och media ifrågasatt konferensresorna, har lett till ett antal åtgärder:

  • Samtliga ordförande i de Hyresgästföreningar som ingår i regionen kallas till möte med regionordföranden och regionchefen kring rutiner, regler och etiska riktlinjer.
  • Regionledningen har också begärt att revisionsbyrån Ernst & Young genomför en utvidgad revision av samtliga Hyresgästföreningar på stadsdels- och kommunal nivå i regionen.

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:
Bengt Svensson, ordförande Hyresgästföreningen
Region västra Sverige.
Tel: 0708-28 01 67
E-post: bengt.svensson@hyresgastforeningen.se