Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 5 november 2013

Nu har årets hyresförhandlingar inletts mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen.

Hittills har 34 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 2,74%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 3,3% i hyreshöjningar.  

- Vi tycker att det finns bra förutsättningar i år för återhållsamhet från bostadsföretagens sida. Både inflation och räntor har varit låga under en lång tid. Dessutom måste också hushållens ekonomiska förutsättningar avspeglas i förhandlingarna, säger Erik Elmgren, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen.

Föreningens uppmaning till hyresvärdarna är att noggrant belägga sina behov av hyreshöjningar och redovisa resultaten av tidigare års överenskommelser.

-Två procent i hyreshöjningar minskar hushållens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varje krona viktig i de här diskussionerna. Vårt långsiktiga mål är en rimlig hyresutveckling som inte ska överstiga inflationen, säger Erik Elmgren.

-Vi är beredda att ta ansvar för årets hyresförhandlingar. Nu är det upp till bevis för bostadsföretagen att göra likadant, avslutar Erik Elmgren.

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande

34

Antal lägenheter med yrkande

112 345

Vägt yrkande för dessa lägenheter

2,74%

Antal företag med överenskommen hyra

Antal lgh med överenskommen hyra ²

Vägd hyresförändring för dessa ²

Tvister

Privata fastighetsägare

Antal företag/ombud med yrkande

Antal lägenheter med yrkande

154 850

Vägt yrkande för dessa lägenheter

Antal företag/ombud med överenskommen hyra

Antal lgh med överenskommen hyra

Vägd hyresförändring för dessa

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun

 För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-623 02 15