Henry Magnusson utsedd till ny regionchef i Hyresgästföreningen Region Norrland

Henry Magnusson har utsetts till ny regionchef för Hyresgästföreningen region Norrland. Han tillträder 7 januari 2014. I dag arbetar han som Nationell Affärsutvecklingschef Offentlig Sek-tor vid Samhalls huvudkontor. Han har också en gedigen ledarerfarenhet som direktör vid Försäkringskassan, kommunchef i Bodens kommun samt förhandlingschef och personalchef inom Telia. Han har en fil kand-examen och en utbildning i företagsledning vid IFL.

– Jag är mycket glad att Henry Magnusson börjar som regionchef, säger Hyresgästföreningens förbundschef Jan Johnsson i en kommentar. Vi får en mycket bra ledare med gedigen ledarer-farenhet och stort engagemang för våra idéer.

– Henry Magnusson har haft en rad ledande befattningar och har ett brett kontaktnät som kommer att vara till stor nytta för oss. Henry är också dokumenterat duktig på målstyrning, säger Jan Johnsson.

Henry Magnusson kommer även att medverka i det nationella övergripande ledningsarbetet och ingå i Hyresgästföreningens ledningsgrupp, HLG.

– Jag känner mig glad och förväntansfull inför min nya uppgift. Det ska bli roligt att få träffa och arbeta tillsammans med Hyresgästföreningens medarbetare och förtroendevalda. Till-sammans ska vi arbeta för våra medlemmars bästa, samtidigt som vi skapar ett bra samarbete med hyresvärdar och andra aktörer i regionen som påverkar bostadspolitiken. Maximal nytta för våra medlemmar är vårt fokus i regionen, säger Henry Magnusson.

– Ett bra boende till en rimlig kostnad är viktigt för människor i vårt samhälle. I dag byggs all-deles för få hyresrätter. Bristen på hyresrätter minskar rörligheten på arbetsmarknaden och vi har en situation där unga tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar för att de inte hittar nå-gonstans att bo.

– Lika problematiskt är det för dem som inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningar vid reno-veringar. Jag har ett stort samhällsengagemang och ser bostadspolitiken som en viktig del av välfärden, säger Henry Magnusson.

Henry Magnusson efterträder Jonny Eriksson, som har varit regionchef i 23 år och nu går i pension. Region Norrland är till ytan största region i Sverige med 37 000 medlemmar, 600 förtroendevalda och 40 anställda.

För mer information kontakta:
Jan Johnsson förbundschef Hyresgästföreningen 070-645 02 70
Henry Magnusson tillträdande regionchef Region Norrland 070-559 20 55
Esa Norojärvi regionordförande Region Norrland 070-605 71 35