Alebyggen vill höja hyran med i genomsnitt 5 procent nästa år

Kommunägda bostadsbolaget Alebyggen vill höja hyran nästa år med
i genomsnitt 5 procent. Hyresgästföreningen motsätter sig kravet.

Det kommunala bolagets krav är igenomsnitt 5 procent för cirka 2 260 lägenheter. Kravet är olika högt i olika områden beroende på fastigheternas ålder, standard och läge och gäller från den 1 januari 2012.

Hyresgästföreningen motsätter sig kravet. I en tid när regeringen förutspår en utdragen lågkonjunktur med kraftig inbromsning i ekonomin är det nödvändigt att fastighetsägarna visar stor återhållsamhet i sina hyreskrav. Dessutom ligger räntorna på historiskt låga nivåer och den allmänna kostnadsutvecklingen beräknas bli låg under nästa år.

Alebyggen motiverar bland annat sitt hyreskrav med att den politiska majoriteten vill besluta om nya ägardirektiv för bostadsbolaget. Förslagen innebär att bolaget måste öka sin vinst samt att borgensavgift nästa år höjs från 1,3 till 3 miljoner kronor – något som innebär rejält höjda hyror utan att hyresgästerna får något tillbaka.

- Det är orimligt att politikerna fattar beslut som innebär straffbeskattningar av hyresgästerna. Om kommunen behöver öka sina intäkter är det något som alla invånare i kommunen ska vara med och bidra till, säger Göran Moberg på Hyresgästföreningen.

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Per Gunnarsson, hyresförhandlare på Hyresgästföreningen
Region västra Sverige.
Tel: 031-704 50 90
E-post: per.gunnarsson@hyresgastforeningen.se

Göran Moberg, förhandlingsstrateg på förhandlingsenheten
på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.
Tel: 031-704 50 30
E-post: goran.moberg@hyresgastforeningen.se