Familjebostäder i Göteborg vill höja hyran med upp till 5 procent nästa år

Familjebostäder som är en av Göteborgs största hyresvärdar vill höja hyran nästa år med upp till 5 procent. Hyresgästföreningen motsätter sig kravet och kräver återhållsamhet.

Det kommunala bolagets krav är olika högt i olika områden och varierar mellan 0 till 5 procent för cirka 18 000 lägenheter. Kravet gäller från den 1 januari 2012.

Hyresgästföreningen motsätter sig Familjebostäders krav. I en tid när regeringen förutspår en utdragen lågkonjunktur med kraftig inbromsning i ekonomin är det nödvändigt att fastighetsägarna visar stor återhållsamhet i sina hyreskrav. Dels för att visa omtanke om hyresgästernas ekonomi, dels för att stärka hyresrätten som boendeform.

- En hyreshöjning på 5 procent känns orimligt hög. Familjbostäder är ett bostadsbolag med stark ekonomi. Dessutom ligger räntorna på historiskt låga nivåer och den allmänna kostnadsutvecklingen beräknas bli låg under nästa år, säger Linda Zackariasson, hyresförhandlare på Hyresgästföreningen.

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Linda Zackariasson, hyresförhandlare på Hyresgästföreningen
Region västra Sverige.
Tel: 031-704 50 37
E-post: linda.zackariasson@hyresgastforeningen.se

Göran Moberg, förhandlingsstrateg på förhandlingsenheten
på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.
Tel: 031-704 50 30
E-post: goran.moberg@hyresgastforeningen.se