Hyresgästföreningen gör ett bostadspolitiskt uttalande

Inriktningen för konferens var att planera för 2012 års verksamhet med ledorden; Bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta. Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, gästade måldialogen och höll ett engagerat anförande om vad som händer i bostadspolitiken och kring de nyss påbörjade hyresförhandlingarna.

Bifogade bostadspolitiska uttalande antogs enhälligt av konferensen. I uttalandet slogs fast att det sannerligen är dags för politiken att agera! Hyresgästföreningen Region Norrland vill ge följande recept till våra politiker – i riksdagen, i regeringen och i våra kommuner. Då får vi en grund för en hållbar bostadspolitik:

 

 • Sluta misskreditera hyresrätten – både i ord och i handling. Politikers uppgift är inte att rangordna boendeformer, de ska istället se till att likvärdiga villkor finns!
 • Inför låg moms på hyran. Bostadsföretagen ska kunna dra av ingående moms i bolagen. Det ger en lägre hyra för hyresgästen.
 • Tillåt skattefria underhållsfonder för hyresrätten.
 • Inför rot-stöd även för hyresrätten.
 • Gör konkreta planer för upprustning av miljonprogrammet: tydliggör tidsplaner, finansiering och byggstart.
 • Stimulera byggandet av nya hyresrätter: förbättra konkurrensen, justera plan- och bygglagen och förändra skattetrycket på hyresrätten. 

Man antog också ett uttalande till stöd för hyresgästernas situation i Malmfälten. Barbro Engman berörde också detta i sitt anförande och påpekade att de drabbade hyresgästerna måste få konkret stöd av samhället.

För mer information kontakta Esa Norojärvi, ordförande Region Norrland,
telefon 070-605 71 35.

Bilagor:

Innehåll:       sid 1 Ta bostadsfrågan på allvar
                     sid 2 Malmfälten


Sid1
Uttalande vid måldialogen för region Norrland den 22 – 23 oktober 2011
 

Ta bostadsfrågan på allvar!
När riksdagen öppnade förra året betonade statsministern att hyresrättens ställning måste stärkas och fler bostäder måste byggas. Nu måste Fredrik Reinfeldt och regeringen visa med handling att de menar allvar. Villkoren för hyresrätten måste förbättras! På de orter där det råder bostadsbrist måste fler hyresrätter byggas. I de kommuner där det finns tomma lägenheter måste bostadsföretagen ges rimliga villkor för att hantera den problematiken. I nästan varje bostadsföretag finns dessutom stora behov av nödvändiga renoveringar.

Regeringen har hittills lanserat idel andrahandslösningar på akuta förstahandsproblem. Andrahandsuthyrning ska stimuleras genom att villaägare och bostadsrättsinnehavare får skattelättnader för att hyra ut rum till bostadssökande. Men det räcker inte! Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende visar att 248 000 unga vuxna saknar en egen bostad. För att fylla behovet bara för dem skulle det behöva byggas 163 000 bostäder.

Där det råder överskott på bostäder är situationen lika allvarlig. Statens bostadskreditnämnd bedömer att uppemot 100 kommuner är drabbade eller kommer att drabbas av höga vakanser de närmaste åren. Statligt stöd är nödvändigt för att hantera problemen. Upprustning av miljonprogrammet kommer dessutom att medföra stora utgifter. Här krävs en bred och hållbar överenskommelse mellan parterna, där staten måste ta sitt ansvar.

En skattereform som rättar till de stora orättvisor som råder mellan olika upplåtelseformer måste genomföras. I dag beskattas en hyresrätt med 2 000 kronor mer i månaden än en villa eller bostadsrätt. Det gäller såväl nybyggda som befintliga hyresrätter. Hyresgästföreningen har tillsammans med Fastighetsägarna och SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, utarbetat ett förslag som skulle göra de ekonomiska villkoren mellan boendeformerna likvärdiga.

Det är sannerligen dags att agera! Hyresgästföreningen Region Norrland vill ge följande recept till våra politiker – i riksdagen, i regeringen och i våra kommuner. Då får vi en grund för en hållbar bostadspolitik:

 • Sluta misskreditera hyresrätten – både i ord och i handling. Politikers uppgift är inte att rangordna boendeformer, de ska istället se till att likvärdiga villkor finns!
 • Inför låg moms på hyran. Bostadsföretagen ska kunna dra av ingående moms i bolagen. Det ger en lägre hyra för hyresgästen.
 • Tillåt skattefria underhållsfonder för hyresrätten.
 • Inför rot-stöd även för hyresrätten.
 • Gör konkreta planer för upprustning av miljonprogrammet: tydliggör tidsplaner, finansiering och byggstart.
 • Stimulera byggandet av nya hyresrätter: förbättra konkurrensen, justera plan- och bygglagen och förändra skattetrycket på hyresrätten. 

 Sid 2

Uttalande vid måldialogen för region Norrland 22 – 23 oktober 2011

Malmfälten

Samhällsomvandlingen som sker i Malmfälten skapar mycket stor oro bland våra medlemmar och hyresgäster. Det som sker är helt unikt för landet och därför borde detta uppmärksammas mycket mer av beslutsfattare, även på riksnivå.

Samhällena blir mer och mer obeboeliga. Samhällsservice försvinner, miljöstörningarna är oacceptabla, det sociala samspelet håller på att slås sönder.

Hyresgästföreningen i Norrland, som är samlade till planeringsdagar för hela regionen, vill stötta de boende i Malmfälten i deras krav på drägliga boendeförhållanden. De som tvingas flytta måste få tillgång till bostäder med hyror som inte raserar den enskildes ekonomi. De boende måste hållas skadeslösa. Ansvariga parter, dvs LKAB och kommunen, måste ta sitt ansvar och vidta åtgärder som gör att människorna och de boende kan känna en trygghet inför framtiden. Staten måste mer aktivt bidrag med lösningar i denna unika händelse.

Människorna som bor här ska inte tvingas använda egna medel för att betala denna stora samhällsomvandling!