Orimligt med höga hyreskrav när Sverige drabbats av lågkonjunktur

Både Bostads AB Poseidon och de privata fastighetsägarna i Göteborgsregionen har nyligen yrkat på hyreshöjningar på upp till 5,5 procent under nästa år. Hyresgästföreningen avvisar dessa krav med stor bestämdhet.

Sveriges ekonomi befinner sig i en kraftig inbromsning, vilket leder till oroliga tider för de flesta. När finansminister Anders Borg i veckan presenterade budgetpropositionen skrev han ner Sveriges tillväxt för nästa år. Bedömningen är också att arbetslösheten ökar samt att reporäntan sänks. Att i ett sådant läge höja hyrorna kraftigt försämrar hyresrättens ställning, skapar orättvisa villkor på bostadsmarknaden och gör hyresboendet ännu dyrare.

I det läge som Sverige befinner sig i är det nödvändigt att fastighetsägarna visar stor återhållsamhet beträffande hyreskraven för år 2012. Det är särskilt viktigt med tanke på hyresgästernas ekonomi och vikten av att utveckla hyresrätten som boendeform.

 

Hyresgästföreningen kräver: 

Ja till återhållsamhet i hyresförhandlingarna!

Ja till rättvisa hyror!

 

Göteborg 24 september 2011

Förtroendevalda i Hyresgästföreningen, verksamma i Göteborgsregionen,
samlade till förhandlingskonferens 23-24 september 2011 

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Bengt Svensson, ordförande Hyresgästföreningen Region
västra Sverige. Tel: 0708-28 01 67

Johan Öhman, journalist på Hyresgästföreningen Region
västra Sverige. Tel: 031-704 50 48

 

Faktaruta: Regeringens prognos för år 2012

Regeringen förutser i budgetpropositionen en utdragen lågkonjunktur med en kraftig inbromsning av ekonomin. Tillväxten, BNP, beräknas minska från 4,1 procent i år till 1,3 procent år 2012, arbetslösheten beräknas öka från 7,5 procent till 7,8 procent och inflationen, KPI, tros minska från 3 procent till 1,2 procent. Dessutom är bedömningen att reporäntan sänks till 1,5 procent.