Bostads AB Poseidon vill höja hyran med upp till 5,5 procent

Bostads AB Poseidon som är Göteborgs största hyresvärd vill höja hyran nästa år med upp till 5, 5 procent. Hyresgästföreningen motsätter sig kravet och kräver återhållsamhet.

Det kommunala bolagets krav är olika högt i olika områden och varierar mellan 1,5 till 5,5 procent för cirka 23 600 lägenheter. Kravet gäller från den 1 januari 2012.

Hyresgästföreningen motsätter sig Poseidons krav. I en tid när regeringen förutspår en utdragen lågkonjunktur med kraftig inbromsning i ekonomin är det nödvändigt att fastighetsägarna visar stor återhållsamhet i sina hyreskrav. Dels för att visa omtanke om hyresgästernas ekonomi, dels för att stärka hyresrätten som boendeform.

- Kravet känns orimligt högt. Poseidon är ett bostadsbolag med stark ekonomi och fullt uthyrt i bostadsbristens Göteborg, säger Patrik Hakenmyr, hyresförhandlare på Hyresgästföreningen.

- Dessutom ligger räntorna på historiskt låga nivåer och den allmänna kostnadsutvecklingen beräknas bli låg under nästa år.

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Patrik Hakenmyr, hyresförhandlare på Hyresgästföreningen
Region västra Sverige.

Tel: 031-704 50 63

E-post: patrik.hakenmyr@hyresgastforeningen.se

Göran Moberg, förhandlingsstrateg på förhandlingsenheten
på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Tel: 031-704 50 30

E-post: goran.moberg@hyresgastforeningen.se