Hyresgästföreningen kräver återhållsamhet i förhandlingarna om 2012 års hyror

Denna vecka har de privata fastighetsägarna som är anslutna till branschorganisationen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) presenterat sina hyreskrav för nästa år. De kräver hyreshöjningar upp till 5 procent från den 1 januari 2012 för cirka 40 000 lägenheter.

I en tid när regeringen förutspår en utdragen lågkonjunktur med kraftig inbromsning i ekonomin är det nödvändigt att fastighetsägarna visar stor återhållsamhet i sina hyreskrav. Dels för att visa omtanke om hyresgästernas ekonomi, dels för att stärka hyresrätten som boendeform.

I stället menar fastighetsägarna att den nya lagstiftningen ”möjliggör ett steg mot mer marknadsmässiga hyror” och att ”det är möjligt att anpassa hyrorna ännu mer efter hyresgästernas värderingar.”

- Fastighetsägarnas recept på att utveckla hyresrätten verkar tyvärr vara att höja hyrorna, inte att satsa på bra kvalitet och underhåll, säger Bengt Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

- Tolkningen att den nya hyreslagstiftningen ger utrymme för mer marknadsmässiga hyror är dessutom helt felaktig, det är fortfarande bruksvärdet som avgör hur hög hyran ska vara, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Pedram Kouchakpour, chef för förhandlingsenheten
på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Tel: 031-704 50 67

E-post: pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se

Göran Moberg, förhandlingsstrateg på förhandlingsenheten
på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Tel: 031-704 50 30

E-post: goran.moberg@hyresgastforeningen.se