”30 år med hyresgästerna i västra Sverige” – ny bok om Hyresgästföreningens historia

Hyresgästföreningen Region västra Sverige har nedtecknat sin nutidshistoria. Den nya boken heter ”30 år med hyresgästerna i västra Sverige” och beskriver viktiga händelser och skeenden som på olika sätt påverkat Hyresgästföreningens verksamhet mellan åren 1980-2010.

Boken beskriver bland annat Göta Finans-skandalen år 1981, försöken att införa marknadshyra i slutet av 1990-talet, kvalitetshyresprojektet uppkomst i början av 2000-talet och den nya hyreslagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2011.

Boken blandar historiska fakta med aktuella intervjuer, som ger ögonblicksbilder av den tid vi lever i nu.

– Boken tar vid, där en annan historik slutade. Den boken heter ”HCF 60 år - Hyresgästernas Centralförsamling i Göteborg 1922-1982”. Vi har med dessa böcker dokumentation av nästan 90 års utmaningar – från riktigt bostadselände på 20-talet, till i dag. Vi har kommit en bit på väg – men vi har fortfarande många tuffa uppgifter framför oss, säger Bengt Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Boken är skriven av Bibbi Leykauff, som under många år arbetat som journalist på Hyresgästföreningens regionkontor i Göteborg.


Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:
Lennart Sjöstedt på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.
Tel: 031-704 50 50
E-post: lennart.sjostedt@hyresgastforeningen.se