Hyresförhandlingarna med Nordmaling kommuns socialkontor angående särskilt boende är klara

Hyresförhandlingarna med Nordmaling kommuns socialkontor angående gruppbostäder och äldreboende är nu klara. Hyran för de boende kommer i flera fall att sänkas. Den nya hyressättningen gäller från 1 juli 2011.

Nordmalings kommun har själva kontaktat Hyresgästföreningen för att få en översyn av hyrorna på gruppbostäder och äldreboenden. De tidigare hyrorna har inte varit förhandlade med Hyresgästföreningen

Anledningen att kommunen bett Hyresgästföreningen göra en översyn av hyrorna är att man vill att hyrorna på gruppbostäder och äldreboende ska sättas utifrån det bruksvärde som gäller för hyresbostäder i Nordmaling.

– Vi har gått igenom vilka kvaliteter de boende erbjuds i sitt boende och satt nya hyror utifrån detta, säger Roland Lätth, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi har även, i samarbete med Nordmalings kommun, mätt vilka ytor de boende förfogar över. Vi är glada att förhandlingen har resulterat i sänkt hyra för de flesta boende.

I hyresförhandlingen har man även tagit hänsyn till kvaliteten på de gemensamma utrymmen som de boende kan använda.

För mer information, kontakta:

Roland Lätth, förhandlare Hyresgästföreningen region Norrland, Tfn 070-616 24 47 eller roland.latth@hyresgastforeningen.se