Nordmalinghus AB vill höja hyrorna

Allmännyttiga bostadsbolaget Nordmalinghus AB har begärt förhandling med Hyresgästföreningen. Bostadsbolaget yrkar på en genomsnittlig hyreshöjning med 6,47% från 1 juli.

Nordmalinghus AB har begärt höjningen för 283 av sina lägenheter i Nordmalings kommun. Orsaken till bostadsbolagets yrkande är ökade kapital-, drifts- och underhållskostnader.
Utöver detta yrkande begär Nordmalinghus också en höjning på 50 kronor per parkeringsplats, carport och garage.

– Nu startar Hyresgästföreningen granskningen av det siffermaterial som ligger till grund för Nordmalinghus begäran, säger Roland Lätth, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi kommer att vara väl förberedda när vi sätter oss vid förhandlingsbordet och vi räknar med att kunna pruta bort stora delar av den begärda höjningen.

Hyresgästföreningen kommer nu att granska Nordmalinghus budget och bokslut från tidigare år. Även effektiviteten i förvaltningen granskas och jämförs med andra allmännyttiga bostadsbolag.

Med anledning av yrkandet har Hyresgästföreningens medlemmar som bor i Nordmalinghus inbjudits till medlemsmöte inför förhandlingarna.

Förhandlingarna påbörjas 30 maj.

För mer information, kontakta:
Roland Lätth, förhandlare Hyresgästföreningen region Norrland, Tel. 090-70 24 47 eller roland.latth@hyresgastforeningen.se