Hyresförhandlingarna med Fastighetsägarna Norrbygden klara

Hyresgästföreningen har nu förhandlat klart med de privata bostadsbolag i Skellefteå kommun som har Fastighetsägarna Norrbygden AB som ombud. Fastighetsägarna Norrbygden hade begärt en höjning med mellan 2,5 och 5,7 procent från den 1 januari, men får efter förhandlingar med Hyresgästföreningen nöja sig med en höjning på 2,5 och 2,3 procent från den 1 maj.

I förhandlingen ingick ca 1 900 lägenheter i Skellefteå kommun. Lägenheter med varmhyra får en höjning på 2,5% och lägenheter med kallhyra en höjning på 2,3%.

– Förhandlingarna har varit långdragna och pågått hela 2011, säger Roland Lätth förhandlare på Hyresgästföreningen. En bidragande orsak till det är att det är första gången som vi genomfört förhandlingar enligt den nya lagstiftningen.

Orsaken till hyreshöjningen är bland annat höjda räntenivåer, ökade taxor för till exempel elnät och ökade underhållskostnader.

Hyreshöjningen gäller från 1 maj 2011.

För mer information, kontakta:
Roland Lätth, förhandlare Hyresgästföreningen region Norrland, Tel. 090-70 24 47