Invigning av ny mötesplats i Biskopsgården

De boende i Biskopsgården har fått en ny mötesplats i sitt bostadsområde. Mötesplatsen, som har fått namnet Väderleken och ligger mellan Dimvädersgatan och Godvädersgatan, har utvecklats i ett brett samarbete mellan de boende, Bostadsbolaget, stadsdelen och Hyresgästföreningen.

Invigningen är torsdag den 12 maj kl 16-18 med musik, schackutmaning, fotbollsturnering och besök av fotbollskändisar från både GAIS och IFK Göteborg.

Väderleken innehåller konstgräsplan för fotboll, en rosa basketplan och sittplatser. Ett öppet och ljust gångstråk som går rakt igenom mötesplatsen bidrar till att skapa en levande plats. Här finns också en liten scen och schackbord.

– Det här är i första hand en trygghetsfråga. Platsen upplevdes tidigare som mörk och skräpig. Nu kan de boende själva öka tryggheten i området genom att skapa gemensamma aktiviteter på den nya mötesplatsen, säger Rahim Maatoug, projektledare på Hyresgästföreningen.

Marken tillhör Lokalförvaltningen i Göteborgs stad och kommer att förvaltas av Bostadsbolaget. Föreningen Neutral Ungdom kommer att hålla efter Väderleken och se till att det är ordning. Föreningen kommer också att ordna aktiviteter på platsen.

För ytterligare information kontakta gärna
Rahim Maatoug, projektledare Hyresgästföreningen Region västra Sverige,
tel 0702-042099
Margareta Sjöholm, Bo Bra i Biskopsgården, SDF Västra Hisingen,
tel 031-366 60 18
Christer Tobisson, Bostadsbolaget, tel 070-261 09 79