Det behövs en skattereform för hyresrätten – nu!

Hyresrätten förenar trygghet, valfrihet och gemenskap. Det krävs ingen kontantinsats och hyresrätten är öppen för alla. Genom dagens förhandlingssystem finns en trygghet i att kunna bo kvar i sin lägenhet utan att hyran skenar iväg. Och i hyran vi betalar ingår underhåll av lägenhet och hus, skötsel och reparationer. Därför är det rimligt att samma ekonomiska villkor gäller för hyresgäster som för villa- och bostadsrättsägare.

Mer än 350 000 människor bor i hyresrätt i Göteborgsregionen. Vi vet också att dagens unga vuxna vill bo i hyresrätt eftersom det gör det möjligt att snabbt flytta dit jobb och studier finns.

Ändå är hyresrätten starkt ekonomiskt missgynnad jämfört med vad som gäller för villor och bostadsrätter som i stället systematiskt gynnas av skattesystemet. Hyresrätten har fått stå tillbaka, till exempel genom att ränteavdrag och ROT-avdrag bara gäller för villa- och bostadsrättsägare.

Konkret innebär det att boendekostnaden för en genomsnittlig fyrarumslägenhet i hyresrätt kan bli upp till 2000 kr högre per månad jämfört med motsvarande bostad i villa eller bostadsrätt.

De politiska partierna är överens om att det råder ekonomisk obalans mellan boendeformerna. Trots detta fanns det inga förslag på förbättringar för hyresgästerna i regeringens vårproposition som presenterades för några veckor sedan. Oppositionen har heller inte presenterat några långsiktiga och hållbara lösningar på de orättvisa förhållandena.

Vi kräver därför:

  • neutrala skatteregler mellan boendeformerna - det är ett sätt att få fart på byggandet av hyresrätter.
  • ROT-avdrag även för hyresgäster - det är ett sätt att få fart på nödvändiga och hållbara upprustningar av miljonprogrammets bostäder
  • Vi kräver i klartext ­rättvisa i boendet och vi kräver det nu!

 

Göteborg 28 april 2011

Regionfullmäktige

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige