Hyran klar för 35 000 hyresgäster hos privata hyresvärdar i Göteborg

Hyresgästföreningen har kommit överens med Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) om 2011 års hyra för drygt 35 000 hyresgäster hos privata värdar i Göteborgs kommun.

GFR krävde hyreshöjningar på upp till 5,5 procent från den 1 januari i år. Kraven varierade från hus till hus beroende på bland annat standard och servicenivå. Hyresgästföreningen motsatte sig kravet eftersom räntorna fortfarande är låga och ekonomin är fortsatt ansträngd för stora grupper av hyresgäster.

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om hyreshöjningar från 0 upp till 3,25 procent. Hyran fördelas olika i olika fastigheter både utifrån den hyra som betalas i dag och utifrån den boendekvalitet som erbjuds i det enskilda huset.

Höjningen gäller från den 1 april i år, vilket innebär att hyresgästerna inte får någon retroaktiv höjning för januari, februari och mars.

- Förväntningarna från fastighetsägarna inför årets förhandlingar var högre än vanligt. Så det känns bra att vi gjort uppgörelser som ligger långt under deras krav, säger Göran Moberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

- Vi fick också igenom att den nya hyran skulle gälla från 1 april eftersom det är tufft för många hyresgäster att betala flera månaders retroaktiv hyreshöjning.